Zo werkt de loopbaanbegeleiding van De VAKbeweging

Loopbaanbegeleiding

Als VAKbeweging bieden we gratis loopbaanbegeleiding aan iedereen die zijn of haar baan is verloren, dreigt te verliezen of een flexcontract heeft – lid of geen lid van een van onze vakbonden. In 35 arbeidsmarktregio’s werken we samen om hen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden naar een nieuwe baan. We zetten in op duurzaam ‘van werk naar werk’ en kiezen altijd voor de dienstverlening die de deelnemer nodig heeft. En met onze realistische en onafhankelijke aanpak, staan we naast ze en geven we richting.

We maken onderdeel uit van de 35 regionale mobiliteitsteams in alle arbeidsmarktregio’s. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, ondernemingsorganisaties VNO-NVW, MBK Nederland en LTO, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW.

Wij zijn binnen de RMT’s het eerste aanspreekpunt voor mensen die hun baan (dreigen te) verliezen en werken samen om deelnemers zo optimaal mogelijk te begeleiden ‘van werk naar werk’.

Kosten

Onze loopbaandienstverlening kost niets voor deelnemers. Dit is mogelijk door de subsidie die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar heeft gesteld, om mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of zonder werk dreigen te komen, te ondersteunen in het vinden van nieuw passend werk. Naast deze subsidie zijn er nog een aantal waar we gebruik van kunnen maken bij het begeleiden van onze deelnemers, zoals de subsidie ‘Nederland leert door’ voor om- en bijscholing.

Het traject

Geïnteresseerden in onze loopbaanbegeleiding kunnen zich aanmelden via de website van De VAKbeweging. Een van onze loopbaancoaches uit de betreffende regio bekijkt of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor dit traject en neemt contact op met de deelnemer om het trajectplan te starten en uit te rollen middels een intakegesprek. Mocht er niet aan de voorwaarden worden voldaan, dan bekijkt de loopbaancoach of we op een andere manier kunnen helpen of doorverwijzen.

Aanpak

We zetten in op duurzaam ‘van werk naar werk’ en adviseren de deelnemer altijd over de dienstverlening die hij of zij zelf nodig vindt. Afhankelijk van de situatie en behoeften van de deelnemer stellen we een persoonlijk plan op. Als onderdeel daarvan onderzoeken we de bestaande mogelijkheden binnen de sector van de deelnemer:

  • Afspraken met werkgever
    We kijken of er afspraken met de werkgever zijn waar de deelnemer aanspraak op kan maken, zoals beschikbare voorliggende voorzieningen uit een sociaal plan. Uiteindelijk blijven de bonden immers van de werkgever vragen goede afspraken te maken in een sociaal plan.
  • Initiatieven binnen sectoren
    Daarnaast bekijken we welke mogelijkheden er binnen bepaalde sectoren zijn. Vaak bieden we hier als vakbonden zelf al loopbaandienstverlening. De nieuwe website Platform naar Werk van het CAOP en Werkperspectief kan daarbij helpend zijn, waarbij op basis van functieprofielen en competenties wordt bekeken wat nodig is om als werkende over te kunnen stappen van de ene sector naar de andere. Naar verwachting is deze website live vanaf januari 2022.

Indien nodig breiden we de persoonlijke loopbaanbegeleiding uit met bijvoorbeeld loopbaanadvies, ondersteuning bij het verwerken van baanverlies, advies en doorverwijzing naar scholing, sollicitatietraining en/of een CV-check. Voor om- en bijscholing is geld beschikbaar via het ontschot budget – hiermee kan de deelnemer scholing inzetten die past bij eigen wensen en behoeften. Bij het opstellen van het plan nemen we ook de dienstverlening van andere partners mee.

Eigen aanbod

De loopbaandienstverlening van De VAKbeweging bestaat o.a. uit het voeren van adviesgesprekken en het verzorgen van workshops op verschillende terreinen. Beide organisaties geven hier een eigen invulling aan, maar op hoofdlijnen gaat het om de volgende thema’s:

Thema’s zijn:

  • Omgaan met verlies van werk
  • ‘Ik en de arbeidsmarkt’
  • Gezond omgaan met verandering en stress
  • Voorbereiding op solliciteren

Folders van ons aanbod en onze workshops zijn hier te vinden.

Scholingsbudget

De loopbaancoaches en trajectadviseurs kunnen ook advies geven over de mogelijkheden voor het benutten van het RMT-scholingsbudget van €5.000,-.

Goede afspraken met werkgevers

Werknemers die hun baan dreigen te verliezen zijn enorm geholpen als er goede afspraken zijn gemaakt in hun cao’s of sociale plannen over van-werk-naar-werk trajecten. Vanuit onze aanpak als vakbonden is het goed om hier extra oog voor te hebben; door vooraf goede afspraken met werkgevers te maken bij het afsluiten van cao’s en sociale plannen. Zo zorgen we dat mensen die met ontslag worden bedreigd  duurzaam inzetbaar blijven.

We willen immers zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in een uitkering komen. Hiervoor zijn model-sociaal plannen ontwikkeld binnen de FNV en CNV, waarin passages zijn opgenomen over van-werk-naar-werk trajecten en bijbehorende gewenste middelen en aanpak. Deze voorbeelden kunnen ingezet worden door alle collega’s die regelmatig cao’s en sociale plannen afsluiten met werkgevers. Deze teksten download je hier. Liever eerst even sparren met een collega over de juiste teksten? Bekijk hier het overzicht van alle betrokken FNV- en CNV-collega’s.

Lees ook