Labels

Bestuurder werkbedrijf
Vakbond FNV

"Loopbaanbegeleiding is een wezenlijk onderdeel van vakbondswerk"

Yde van der Burgh (62) werkt al ruim 21 jaar bij FNV. Tegenwoordig als beleidsadviseur en in een aansturende rol binnen de RMT’s van Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. “Eigenlijk heb ik zelf continu de gedachte, zou ik iets anders moeten doen?”

“Binnen de RMT’s hadden we een lange aanloopperiode nodig. Er was nog veel uit te zoeken, voordat we concreet aan de slag konden. Maar ik heb nu het gevoel dat we aardig op weg zijn. Zojuist heb ik ons cliëntvolgsysteem nog even gecheckt en we hebben nu 650 kandidaten. Je ziet dat er vaart in komt en dat het aantal kandidaten snel oploopt. Ik denk dat onze loopbaancoaches zo langzamerhand hun weg weten te vinden. We zijn er klaar voor. Tegelijkertijd zie je ook dat de rol van ons als vakorganisaties begint te landen bij de partijen waarmee we samenwerken. Bij gemeentes en het UWV stonden wij voor het RMT niet super bekend als uitvoerders van loopbaanbegeleiding. Dat begint nu te komen. Als een persoon die aanvoelt dat er een ontslag voor hem of haar zit aan te komen zich bij het UWV meldt, zouden zij moeten zeggen: Ga naar de vakbond. Die stroom begint in Haaglanden waar ik actief ben nu op gang te komen.”

Yde van der Burgh

Blijvende structuur

“In mijn optiek zijn vakbonden er om op te komen voor de belangen van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Dan doen we van oudsher in de vorm van collectieve regelingen voor de werkvloer. Maar individuen die hun werk kwijtraken raken die collectieve regelingen soms ook kwijt. Dan is het eigenlijk heel gek als je als vakbond zegt: We zijn er als je aan het werk bent, en we komen op voor je uitkeringsrecht, maar als je van werk naar uitkering overgaat of andersom? Dan zijn we er even niet. Dat maakt ook dat ik loopbaanbegeleiding een wezenlijk onderdeel van vakbondswerk vind. We hebben nu de mogelijkheid om daar een goede, blijvende structuur voor neer te zetten. In het verleden zijn er vanuit het FNV wel soortgelijke projecten geweest. Die waren ook heel succesvol, maar stierven vaak een stille dood als de overheidssubsidies opdroogden. Met de RMT’s komt de toegevoegde waarde die we mensen kunnen bieden er weer uit. Dit maakt duidelijk dat we iets aan werkenden kunnen bieden als ze hun baan kunnen kwijtraken. Meer dan voorheen. De mogelijkheden zijn zoveel groter. In één jaar tijd zijn we van 4 naar 45 loopbaancoaches gegroeid.”

Opgave

“Als vakbonden hameren we constant op duurzame inzetbaarheid voor werkenden. Dit zorgt er gewoon voor dat ze zichzelf beter kunnen wapenen. Ik werkte zelf in het verleden bij FNV Bouw, wat toen nog een zelfstandige bond binnen de FNV was. Je zag daar veel jongeren die als 16-jarige van het VMBO afkwamen en geen zin meer hadden om nog naar school te gaan. Via BBL-trajecten konden deze jongeren vier dagen per week aan het werk in de bouw en hoefden ze nog maar één dag per week naar school. Een ideale formule, want ze kwamen onmiddellijk bij een werkgever terecht en konden daar ook blijven na afloop van de opleiding. Een groot deel van die groep bleef vervolgens twintig jaar of langer voor dezelfde werkgever werken. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar als je dan op je veertigste nog eens iets anders wil… Of moet. Deze groep mensen verwacht niet dat ze misschien ooit op straat komt te staan en is daar vaak niet klaar voor als dat gebeurt. Als vakbonden hebben wij nog best wel een opgave om groepen mensen zoals deze tijdens hun werk al te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. Zelfs meer dan vroeger.”

Ontwikkelen bij eigen werkgever

“Er zijn ook mensen die totaal tevreden zijn met hun situatie zoals die is. En dat is ook prima. Maar ik denk dat de meeste mensen zichzelf weleens de vraag stellen: Wat wil ik nou eigenlijk voor de toekomst? Als ik naar mezelf kijk, heb ik eigenlijk continu de gedachte: Zou ik iets anders moeten? Daar doe ik ook iets mee binnen mijn eigen werk, want als je het een beetje slim aanpakt, kan ontwikkelen soms ook prima bij dezelfde werkgever. Zo werk ik nu aan een idee om in mijn eigen regio Haaglanden meer FNV-leden bij elkaar te krijgen rondom het onderwerp arbeidsmarktbeleid. Niet alleen vanuit het oogpunt van neutrale belangenbehartiging, maar meer vanuit de insteek van een levendige gemeenschap waar mensen hun ideeën kwijt kunnen op lokaal niveau. Ik dacht, we gaan eens een experimentje doen. Misschien rolt er wel een leuk modelletje uit.”

 

Lees ook