Samen sterk

Samenwerking FNV & CNV

De Vakbeweging is een samenwerking van FNV en CNV. Beide vakbonden voelen de urgentie om werkenden en werkzoekenden ondersteuning te bieden. Want dat is wat zij in de huidige tijd van ons vragen. We zien grote effecten van de corona-crisis, krapte op de arbeidsmarkt, maatschappelijke verschuivingen, technologische ontwikkelingen. We zien hoe dit tot een zoektocht leidt: hoe gaat het er allemaal uitzien in werkend Nederland? En we zien de ongerustheid die er ontstaat onder werkenden die hun baan kwijt dreigen te raken – en onder hen die door omstandigheden al zonder werk zitten.

Een tijd als deze vraag om daadkracht. Om een partij die midden in het speelveld staat. Door onze krachten als vakbonden te bundelen, zíjn wij die partij. Wij weten precies wat er speelt in werkend Nederland. En samen kunnen we ontzettend veel in gang zetten voor werkenden én werkzoekenden. Niet alleen bij werkgevers, maar ook in de sectoren, de arbeidsmarktregio’s en in de landelijke polder. We zitten er bovenop. En waar nodig zetten we het hele collectief in beweging. Zo bemachtigen we samen een stevige positie op de arbeidsmarkt, onafhankelijk maar naast werkgevers, UWV en gemeenten.

Actie en beweging!

In 35 regionale mobiliteitsteams (RTM) bieden we als VAKbeweging gratis dienstverlening op maat, zowel aan leden als aan mensen die niet aangesloten zijn bij een vakbond. Hiervoor ontvangen we als FNV en CNV samen subsidie vanuit de overheid. Binnen de teams werken we samen met gemeenten, UWV, SBB, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en Rijksoverheid. Als VAKbeweging claimen we gezamenlijk onze positie. We willen laten zien dat wij de uitgelezen partij zijn als het om werk gaat: alert en ‘boven op de realiteit’. We gaan voor actie en beweging!

Binnen De VAKbeweging blijven we ieder onze eigen bond – FNV of CNV. Maar we maken gebruik van elkaars sterke punten. Door afspraken te maken over inzet van en samenwerking tussen interne functies: projectleiders, loopbaancoaches, loopbaanbestuurders, bestuurders werkbedrijf, regiocoördinatoren, verbindingsofficieren en communicatieadviseurs. En door kennis en ervaring uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars netwerk. Ook organiseren we samen regionale bijeenkomsten en wervingscampagnes om zoveel mogelijk deelnemers te bereiken. Zo zetten we een stevige loopbaandienstverlening neer.

Om te zien hoeveel deelnemers we in totaal helpen, is er een aanmeldsysteem ingericht in Paragin, met een declaratieproces richting het UWV.

De rol van projectleiders

Projectleiders trekken in hun verschillende rollen zoveel mogelijk samen op en stemmen daarbij gezamenlijk af met de opdrachtgevers: Kitty Jong (FNV) en Jan Pieter Daems (CNV).

Hun gezamenlijke taken bestaan uit:

  • Afstemmen van capaciteit in de regio’s;
  • Organiseren van inspiratiesessies voor loopbaancoaches;
  • Zorgen voor operationele inrichting;
  • Het voeren van een lobby voor onze positie in de arbeidsmarkt.

Lees ook